1. Kvalitetssikringssystem - ISO 9001:2015

2. Styringssystemsertifikat - ISO 14001:2015

Design, produksjon og montering av bygninger fra moduler og paneler av trekonstruksjon og tre- og stålkonstruksjon.

3. Styringssystem for arbeidsmiljø OHSAS 18001:2007

4. Teknisk Godkjenning (Sintef)

 

5. Norsk Sentral godkjenning

6. Tyske sertifikater

 

7. Miljødeklarasjon