Litt om fordeler og egenskaper av modulbygg:

  • kort byggeperiode - f.eks. nøkkelferdig hotell innen 4 måneder,
  • fleksibilitet mtp. tilpasning til kundens individuelle behov,
  • rimelig pris i forhold til kvalitet,
  • fullstendig brannbeskyttelse av bygningselementer, brannmotstand REI 60,
  • naturlige materialer garanterer gunstig og brukervennlig innemiljø,
  • god termisk isolasjon av vegger og tak (varmeoverføringskoeffisient U <0,18 W/m2K),
  • lavt energiforbruk til oppvarming / 40-70 kWh/m2/ år - lave driftskostnader,
  • lydisolasjon av innevegger 63 dB

 


Miljø

Raskere oppføringstid i forhold til tradisjonell bygging.

Veldig lite avfall på byggeplassen.

Omfattende bruk av tre.

Brukervennlig innemiljø.

Tid- og kostnadsbesparende.

Lav oppvarmingskostnad.

Bygninger kan demonteres og flyttes til et nytt sted.

ekologia